facebook   |     youtube

+36 70 / 583 0403               Bejelentkezés  

+36 70 / 583 0403
 Bejelentkezés  

2019.máj.10.
|

"A hazai öntözésfejlesztés cselekvési programja" c. előadó ülés MÖE-NAIK ÖVKI

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézete (ÖVKI) és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) 2019. április 30-án "A hazai öntözésfejlesztés cselekvési programja" c. előadóülést rendezett.

 

 

Az ülést Bozán Csaba intézetigazgató (ÖVKI NAIK) nyitotta meg, melyben a téma aktualitására tért ki, illetve visszaemlékezett a meghívott előadóval közös, közel 20 éves munkakapcsolatra. Kolossváry Gábor, OVF főosztályvezető „A hazai öntözésfejlesztés aktuális feladatai” című előadását mutatta be a résztvevőknek. Az előadóülésről készült részletes összefoglalót illetve az előadás .pdf változatát itt tekinthetik meg.

Az Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet (ÖVKI) elődje az ÖKI 1993-ban OROSZLÁNY ISTVÁN EMLÉKÉREM alapítását és adományozását határozta el, mellyel emléket kívánt állítani a neves mérnöknek, tervezőnek, kutatónak és szakírónak, aki az öntözés és vízgazdálkodás kutatásának és oktatásának meghatározó egyénisége volt 1940 és 1980 között. Az emlékérem adományozására elsőízben,1994-ben, OROSZLÁNY ISTVÁN születésének nyolcvanadik évfordulóján került sor.

 

 

Idén dr. Baksa Csaba, a MÖE korábbi alelnöke részesült posztumusz Oroszlány István díjban, emlékéért az egyesület tisztelettel adózik. Másik díjazottunk Kolossváry Gábor OVF főosztályvezető, aki több évtizedes munkájának elismeréseként részesült Oroszlány István díjban. Életrajzukat a http://moe.hu/dijazottak/ honlapon olvashatják."