Értesítés tagjainknak

Tartalom:

Az új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elkészíttetése.

A tagság bármely kérdésben szavazhasson írásban, a közgyűlés összehívása nélkül is.

A régi, 8 éves laptop lecserélése újra valamint internet és telefonköltségek integrálása.

Két beadott pályázat a kértnél kisebb összeggel elfogadásra és várólistára került.

A banki készpénzeszközünk egy részéből értékpapírt vásároltunk, aminek évi hozama kb. 5%.

 


 

Tisztelt Tagtárs!

 

Megrendeztük március 21.-én Gödöllőn, a Szent István Egyetem Gépfejlődési Szakmúzeum Tanácstermében, a Víz Világnapja alkalmából összehívott szakmai konferenciánkat és az éves közgyűlésünket. A nagy érdeklődéssel kísért előadások az Egyesület megújított honlapján (www.moe.hu) megtalálhatók.

Ugyancsak megtalálhatók a honlapon a közhasznúsági jelentés, a 2011. évi tevékenység beszámolója és a közgyűlésről készült beszámoló. Továbbá egy hasznos szakmai könyv „A parköntözés tervezése és építése során betartandó minimális szakmai követelmények”.

A közgyűlés felhatalmazta az elnökséget, hogy az új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt ügyvéddel készíttesse el és az illetékes Bíróságra adja be. Új elem az alapszabályban, hogy a tagok a közgyűlés összehívása nélkül is szavazhassanak írásban bármely kérdésben.

Ugyancsak felhatalmazta a közgyűlés az elnökséget a nyolc éves számítógép lecserélésére és a régi leselejtezésére, valamint az elnökség részére az internet és telefonköltségek integrálása mellett egy optimális előfizetői csomag kiválasztására és megrendelésére.

Két pályázatot adtunk be. Mindkét pályázat a kértnél kisebb összeggel elfogadásra és várólistára került. Civil Szervezetünk támogatására kért 675 e. Ft. helyett 250 e. Ft.-ot, a „Modern öntözéstechnológiát bemutató oktatási segédeszköz” c. pályázatunkhoz kért 800.e Ft. helyett 600 e. Ft.-ot szavazott meg a kollégium.

Hordós László tagtársunk javaslatára, a rendelkezésre álló banki készpénzeszközünkből 750.e Ft.-ért, értékpapírt vásároltunk, aminek évi hozama kb. 5%.

Az idei, nehéz gazdasági év után remény van arra, hogy a kormány, az eddigi kijelentései alapján, támogatni fogja a kis és családi gazdaságok öntözéses gazdálkodását. Tehát érdemes összefogni!

Az elnökség a szakmai munka javításán túl feladatának tekinti az egyesület anyagi helyzetének megerősítését, a működési feltételek biztosítását. Ennek egyik módja a pályázatok beadása, másrészt a tagdíjfizetési fegyelem. A tagság befizetéseit áttekintve számos hiányosságot tapasztaltunk.

Közgyűlési felhatalmazással élve felkérjük Önt ill. az Ön által képviselt társaságot, hogy Egyesületünknek a jelenleg érvényes tagdíjfizetési rend szerinti összeget, 2012. évre is 15 napon belül átutalással vagy a mellékelt postautalványon szíveskedjék befizetni a UniCredit Bankhoz, pontos névvel ellátva! Számlaszám a fejlécben! Magánszemélynek ez egész évre 3 000 Ft. a társaságok tagsági díja 30 000 Ft., a nyugdíjas és pártoló tagdíj 1 000.-Ft. Akik kérik, azoknak a díj bankba való beérkezése után hivatalos számlát küldünk!

Ha a tavalyi, 2011. évi rossz gazdasági viszonyok miatt nem fizettek tagdíjat és idén módjuk, lehetőségük van rá, kérjük, szíveskedjenek az elmaradt tagdíjat is elküldeni.

 

Budapest, 2012. november 14.