Együttműködési megállapodás

A Felek jelen együttműködési megállapodást annak érdekében hozták létre, hogy azzal elősegítsék a közös stratégiai céljaik megvalósulását, kiemelten a kutatási, szaktanácsadási és innovációs tevékenységeket. A Felek megállapodnak abban, hogy – figyelemmel a mindenkor hatályos jogszabályokra, valamint a HAKI és az Egyesület  alapító okirataira – kölcsönösen segítik egymás képzési, szaktanácsadási és tudományos kutatási feladatait.