Oroszlány István emlékérem átadása

Ebben az évben az Oroszlány István emlékérmet a mezőgazdasági vízgazdálkodás egyik emblematikus személye kapja. Az a professzor, aki meghatározó szerepet vállalt a szarvasi öntözéses-meliorációs képzés megteremtésében, és aki több, mint 20 éven át gondoskodott az oktatás magas színvonaláról. Több ezer végzett hallgató, kinevelt szakembergárda, máig alapműveknek számító szakirodalmak fémjelzik munkásságát. Az idei díjazott THYLL SZILÁRD professzor úr.