MÖE 2006.évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Öntözési Egyesület 1118 Budapest Villányi út 29 – 43. 2006.évi Közhasznúsági jelentése A közhasznú szervezet neve: Magyar Öntözési Egyesület A közhasznú szervezet székhelye: Budapest 1118 Villányi út 29 – 43. A közhasznú szervezet működési köre: Növény- talaj – víz – környezet kapcsolatrendszer elemeire vonatkozó kutatómunka feltételeinek javítása, támogatása. Kutatás, fejlesztés, környezetvédelem A közhasznú szervezet nyilvántartásba vételi száma: Békés Megyei Bíróság 2078. A közhasznú szervezet közhasznúsági besorolása: közhasznú A közhasznú szervezet adószáma: 18386200-1-43 A közhasznú szervezet bankszámlaszáma: 10918001-00000021-31040005 A könyvelés módja: kettős könyvelés A könyvelést végzi: Hargitai Éva könyvelő, Techno-karp Kft címe: 1194 Budapest Karton u 6. A felügyelő bizottság tagjai: Dr. Tóth Árpád Kugyela János Az elnökség tagjai: Dr. Horváth Ákos Zoltán elnök Dr. Baksa Csaba 1.) Számviteli beszámoló A közhasznúsági jelentés 1.sz.mellékletét képezi a számviteli beszámoló 2.) Költségvetési támogatás felhasználása: MÖE által a Víz Világnapjának rendezési költségei fedezésére elnyert NCA pályázat 100ezer forintos költségvetésének teljesítését, pénzügyi elszámolását, az előírásoknak megfelelően június 30.-ig leadta.

AZ ÁGAZATI SZAKMAI SZERVEZETEK ÉS KÉPVISELETEK TÁMOGATÁSRA kiírt FVM pályázaton 200 ezer forintot nyert egyesületünk. Az összeget az alábbiak szerint használta fel: – egyesületünk közgyűlésének határozata értelmében az elnökség gondoskodott a székhely Budapestre való áthelyezéséről. Ennek kapcsán több hivatalos utat bonyolított le a bírósági, banki, könyvelési és egyéb hatósági ügyek elintézése céljából. – Az új székhely megválasztásához elnyerte a Corvinus Egyetem Kertészeti Karának befogadó nyilatkozatát is. – Eredeti céljainkhoz képest – amelyet a pályázatban megfogalmaztunk – csak rész eredményeket tudtunk megvalósítani finanszírozás hiányában. A pályázaton nyert összeggel az FVM felé szabályosan elszámoltunk. 3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS 2006.01.01-2006.12.31
BEVÉTELEK Támogatások: Pályázaton elnyert támogatás 302 000 Társaságtól 187 000 Tagdíjak: 490 000 979 000 Banki kamatok 3 741 Tagi kölcsön 136 000 Összes bevétel: 1 118 741 Pénztár nyitó 2006 -52 925 Bank nyitó 2006 356 696 Pénztár+bank nyitó 303 771

KIADÁSOK Anyagjellegű ráfordítások: Postaktg 6 706 Bankktg 29 432 Üzemanyagköltség 129 691 Nyomtatvány, irodaszerek 82 966 Könyvelési díj 15 000 Egyéb szolgáltatások (internet, ügyvédi ktg, autópályadíj) 138 305 402 100

ÖSSZES BEVÉTEL: 1 422 512

ÖSSZES KIADÁS: -402 100

EGYENLEG: 1 020 412
Ebből : Bank: Folyószámlán 519 320
Lekötve 500 000 Pénztár: 1 092 1 020 412 4.)

 

Cél szerinti juttatások kimutatása Az egyesület cél szerinti juttatásban nem részesült. 5.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Az egyesület az FVM-től a fentiek szerint kapott támogatást. 6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, ill. összege Az egyesület vezető tisztségviselőit juttatásban nem részesítette. 7.) A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló Egyesületünk célja a kertészeti, parképítési és mezőgazdasági öntözés technikával foglalkozó gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozások, tudományos intézmények és magánszemélyek szakmai tevékenységének összefogása, koordinálása és érdekképviselete. A növény-talaj-víz-környezet kapcsolatrendszer elemeire, védelmére vonatkozó kutató- fejlesztő munka személyi és tárgyi feltételei javításának támogatása. Bemutatók, tanulmányutak, konferenciák, közös projektek szervezése és publikációk, kiadványok támogatása. 2006. évben egyesületünk folytatta a szakmában érdekelt szervezetek és természetes személyek körében tagtoborzó tevékenységét.

Nagy hangsúlyt fektettünk kommunikációs rendszerünk felépítésére. Karbantartottuk honlapunkat (www.moe.hu). Megrendeztük márciusban Szarvason, a Víz Világnapján a szokásos poszter kiállításunkat és gyermekrajz pályázatunkat éves közgyűlésünkkel egyidejűleg. Közös szakmai konferenciákat rendeztünk társszervezetekkel. Javaslatokat adtunk előzetes felkérés alapján az illetékes FVM és MTA Bizottságainak, amelyet figyelembe vettek a Nemzeti Agrár- Vidékfejlesztési Stratégia vitaanyagában megfogalmazott öntözési-fejlesztési célokban. Mindezeken túl számos újabb szakmai szervezettel vettünk fel személyes kapcsolatot. Tekintettel arra, hogy közhasznú társadalmi igényt is kifejező tevékenységet végzünk, elengedhetetlennek tartottuk a tagdíj bevételeket meghaladó anyagi támogatások igénybevételét. Ezért figyeltük a pályázatokat és a lehetőségeket figyelembe véve eredményesen pályáztunk.

Egyesületünk tagságán keresztül küldetésünknek tekintettük, hogy a korábban megszüntetett öntözési irányultságú szervezetek, valamint a jelenleg aktív rokon intézmények (HAKI, Szent István Egyetem Gödöllő, Tessedik Sámuel Főiskola Szarvas, Corvinus Egyetem Budapest) között az érintett szakemberek bevonásával konferencia szervezésével együttműködést teremtsünk. Budapest, 2007. március 20. Dr. Horváth Ákos Zoltán elnök