Beszámoló a VI. Magyar Öntözéstechnikai Konferenciáról és Kiállításról

Budapest, 2018.02.07.

„A kormány öntözésfejlesztési stratégia megalkotásán dolgozik, ami előrevetíti az öntözési célú beruházások számának növekedését a jövőben, így új kihívások és feladatok elé néz a szakma” –fogalmazta meg Bíróné Dr. Oncsik Mária a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) elnöke az egyesület szervezésében, 2018. február 7-én, Budapesten megrendezett VI. Magyar Öntözéstechnikai Konferencia nyitóbeszédében. Az előadásokban szó volt az okos öntözésvezérlések által nyújtott lehetőségekről, az ültetvények csepegtető öntözésének és az öntöző vízminőségének kapcsolatáról, sportpályák öntözési rendszereiről, de a gyakorlati és műszaki kérdésék mellett helyet kapott az aktuális öntözésfejlesztést érintő nyitott pályázatok és a MÖE új képzésének bemutatása is. A rendezvénnyel párhuzamosan több mint 15 hazai cég mutatkozott be a 2018. év újdonságaival, akik az öntözőrendszerek tervezésével, öntözéstechnikai eszközök és műszerek forgalmazásával, valamint polietilén csövek gyártásával foglalkoznak.

A konferencia első előadójaként Dr. Tóth Csaba (T-Markt Kft.) ismertette a talajnedvességmérésben elterjedt ill. még a laboratóriumokban tesztelt mérőeszközöket és az okos vezérlőket. Már rögtön az első mondatokban felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az okos öntözésvezérlők nem azonosak az okos telefonnal (is) irányítható vezérlőkkel. Az okos vezérlők célja a vízfelhasználás csökkentése a hatékonyság növelésén keresztül azaz, a környezeti tényezők figyelembevételével kevesebb input (vízmennyiséggel) nagyobb output (nagyobb mennyiségű vagy minőségű vegetáció) elérésére képes. Ezek az eszközök ezért közvetlen kapcsolatban állnak meteorológiai állomásokkal és mobilszolgáltatókkal is, így több információ ismeretében víztakarékosabb öntözést tesznek lehetővé a hagyományos társaikkal szemben. Az öntözésvezérlések fontos eleme a talajnedvesség-mérő szenzorok alkalmazása, amelyekkel az optimális vízfelhasználás valósulhat meg.

Szintén az automatika – öntözésben betöltött szerepének – fontosságáról hallottunk előadást Ferge Lászlótól (Fermatikszoft Kft). Az általános rendszer felépítésű öntözésvezérlések esetében az öntözésvezérlő és a szivattyú közt egyirányú kommunikáció valósul meg, hiányzik a szivattyú működésének visszacsatolása a vezérlőhöz. Integrált (villamos) rendszer kiépítésével (PLC vezérlés) növelhető az öntözés hatékonysága, a különböző szakterületek kommunikálnak egymással, s így pénz, idő és nem utolsó sorban víz takarítható meg.

A csepegtető öntözőrendszerek felhasználásához kötődő követelmények fontosságát hangsúlyozta Kovács Ferenc (Tó és Öntözés Kft.), amelyek a hatékony vízfelhasználáson túl a környezetvédelmet is szolgálják. Előadásában számos hasznos technológiai elem részletes bemutatását tette meg, amelyekkel az ültetvények öntözése megkönnyíthető a gyakorlatban. A szivattyú és csepegtető csövek kiválasztásán és méretezésén kívül az öntözővíz minőségének vizsgálatára hívta fel a figyelmet. A megfelelő szűrőrendszerek kiválasztásán túl a rendszer működtetéséhez is szükség van a felhasznált víz kémiai összetételének ismeretére, mivel az abban oldott anyagok az öntözőberendezés károsodását idézhetik elő, pl. a kicsapódott anyagok eltömíthetik a csepegtetőnyílásokat, felhalmozódhatnak a csövekben. A vizek származási helyétől függően kiválasztott szűrőrendszerek alkalmazása mellett (pl. kút: lamellás szűrő; élővíz, csatorna, folyó: hidrociklonnal kombinált szűrő; állóvíz, tó: médiaszűrő és lamellás szűrő kombinációja) a vizek laboratóriumi vizsgálata nemcsak műszaki problémától kímélheti meg a gazdálkodókat, hanem a csepegtető rendszerrel történő hatékony tápoldatozást is elősegíti. Optimális vízhasználattal és a rendszer követelményeinek ismeretével a tápanyagok kimosódása is megelőzhető.

A vízforrások és a vízminőség szerepe ugyancsak fontos kérdés a sportpályák öntözése során. Ónodi Attila (Park-OK Kft.) előadásában elmondta, hogy a sportpályák öntözése számos esetben hálózati vízzel valósul meg, esetleg kútvíz kitermelésével, de a csapadékvíz, drénvíz és csurgalékvíz felhasználása hazai sportlétesítményekben elvétve fordul csak elő. Szintén nem jellemző jelenség ezen kívül az országunkra a Nyugat-Európában már egészségügyi okok miatt megkövetelt műfüves pályák öntözése, amellyel a pálya feletti levegőtömeg tisztítása lenne elérhető. Előadásában kitért arra, hogy a korábban elterjedt 10+2 szórófejjel megvalósított öntözőrendszerek helyett ma inkább a – pálya nagyságától függően – a 15, 21, 24, vagy 35 szórófejes kivitelezésekkel találkozhatunk.

Hordós László Gergely (Summa-Trade Kft.) a nyomáscsökkentők működéséről és az öntözésben betöltött kulcsfontosságú szerepükről beszélt előadásában. Elsősorban olyan öntözőrendszerek esetében szükséges az alkalmazásuk, amelyek szélsőséges szintkülönbséggel jellemezhető területen találhatóak, ugyanis a „jó öntözés ismérve a megfelelő víznyomás”. A nyomáscsökkentés mellett a vízhozam szabályozás szerepe sem elhanyagolható az öntözéstervezés során.

A Magyar Öntözési Egyesület az elmúlt évben Öntözési Különdíjat alapított. A díjjal az öntözés, a vízgazdálkodás és a környezetvédelem területén készült kiemelkedő színvonalú dolgozatokat, szakkönyveket ismerik el. Az egyesület pályázati felhívást tesz közzé évente, s ennek keretében beérkező szakmai anyagokat értékeli. Az idei konferencián – első alkalommal – 3 kategóriában adtak át díjakat. Díjat kapott Gombási Mónika, a Soproni Egyetem hallgatója "Egy nemesnyár faültetvény vízforgalmának vizsgálata" című TDK dolgozata. A szakdolgozatok közül Kiss Ágnes, a Debreceni Egyetemről benyújtott "A jégvédő háló alma gyümölcsös vízháztartására gyakorolt hatásának értékelése" című dolgozata kapott díjat. A harmadik díjat Nagy Imre, a Budapesti Műszaki Egyetem volt hallgatója kapta meg a "Nagykunsági öntöző és kettős működésű csatornák üzemrendjének vizsgálata" című diploma munkájáért.

A konferencia programja az Öntözősök Fórumával zárult, aminek két fő témaköre volt. Az egyik témakör az aktuális pályázati felhívások köré csoportosult, a másik témakör pedig az egyesület szakmai hátterével induló képzés bemutatása.

Az első témakör felvezetője – Maróczi Imre, a Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének elnöke ismertette az aktuális pályázati támogatásokat.. Az öntözésfejlesztésre nyerhető támogatás „a VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” c pályázati felhívásban jelent meg. Eszerint támogatható az ültetvény telepítése és korszerűsítése, közepes nagyságú tározók kialakítása, öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása, víztakarékos öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyak kiépítése és energiatakarékos öntözési technológiák beszerzése is. A pályázat benyújtható 2018. március 8-ig. Az öntözéshez szorosan nem kapcsolódó, de a gazdálkodókat érintő aktuális pályázatok közül felhívta a figyelmet a „GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c. felhívásra, amellyel 25 év alatti, szakképzésből kilépő fiatal (2,5-30 millió Ft közötti) bér és járuléktámogatása nyerhető el 9 hónapra olyan vállalkozások számára, amelyek min. egy lezárt üzleti évvel és min. 1 fő statisztikai létszámmal rendelkeznek. A támogatással kezdő agrárvállalkozásoknak lehetőségük van a létszámbővítés megkönnyítésére. A mikro- kis és középvállalkozások piaci megjelenését támogatja a VEKOP-1.3.1-16 sz. pályázat, amellyel a pályázó külföldi kiállításon, vásáron való részvételhez és külföldi árubemutató szervezéséhez nyerhet forrást, amely szintén segítséget jelenthet az agrárvállalkozások növekedésének elősegítéséhez. A teljes pályázati felhívások elérhetőek a https://www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Az egyesület szakmai támogatásával induló képzésről a képző intézmény vezetője és az oktatók tartottak rövid bemutatkozást. A képzés az automata öntözőrendszer építőknek és karbantartóknak kíván segítséget nyújtani. A szakmai tanfolyam 5 napos, képzése vizsgával zárul és annak letétele egy kamarai regisztrációval rendelkező, végzettséget igazoló bizonyítvánnyal.

A hamarosan induló 40 órás képzés részletei és a konferencia teljes előadásainak anyaga hamarosan elérhető lesz az egyesület megújult –  http://moe.hu – honlapján.

 

Bíróné Dr. Oncsik Mária.