MEGHÍVÓ a Víz Világnapja 2010

MEGHÍVÓ A Magyar Öntözési Egyesület, az MTA Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottsága, a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kara, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet és a Corvinus Egyetem Kertészeti Karának Műszaki Tanszéke tisztelettel meghívják Önt a Víz világnapja 2010. „Tiszta vizet az egészséges világért” alkalmából 2010. március 26.-án rendezendő előadóülésre. Helyszín: SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kara Ubrizsy terem, Szarvas, Szabadság u. 1-3.

Program:

9.30 – Gyülekezés a Körös parti Tanácskozóban

10.00 – Megnyitó Dr. Horváth Ákos Zoltán, MÖE elnök

10.05 – Köszöntő Dr. Puskás János mb. dékán, SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar

10.15 – 200 éve alakult az első vízitársulat hazánkban dr. Varga Árpád, öntözéses-meliorációs mérnök, jogtanácsos, Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének főtitkára 10.45 A belvizek hatása az alföldi régiók fejlesztésére Dr. Vámosi Sándor, PhD MTA MVB Titkára

11.15 – Oroszlány István díjazottak köszöntése, okl. átadás, Oroszlány István díj átadása a díjat átadja: Dr. Marjai Gyula a mezőgazdasági tudomány kandidátusa

11.40 Kérdések, hozzászólások

12.05 Zárszó Dr. Horváth Ákos Zoltán, MÖE elnök.

12.15 A meghívott vendégek fogadása a Körös parti tanácskozóban Dr. Horváth Ákos Zoltán Dr. Váradi László Dr. Puskás János MÖE Elnök HAKI Főigazgató SZIE VKK Dékán Dr. Tamás János Dr. Láng Zoltán MTA MVB Elnök Corvinus Egyetem Tanszékvezető Az előadóülésre minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! Részletes tartalom dr. Varga Árpád: 200 éve alakult az első vízitársulat hazánkban dr. Varga Árpád öntözéses-meliorációs mérnök, jogtanácsos Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének főtitkára Előadás időtartama: kb. 30 perc A Kárpát medence vízviszonyokba már a rómaiak is beavatkoztak. Egyik legrégibb adat szerint 293-311 között Galerius császár a Balaton vízállásváltozásai miatt építette meg a Sió-csatornát. A honfoglalást követően a vízi munkák elsősorban a várak védelmét szolgálták.

A XVII. század elején II. Mátyás dekrétuma már a Tisza-völgy ármentesítésének kérdésével foglalkozik. 1807-ben jelent meg a vízitársulatokról rendelkező első törvényünk. 1810-ben megalakult az első vízitársulat a Sárvízi Csatorna Társulat, melynek célja a Sárvíz elfajult völgyének rendezése volt. A társulatok által végzett vízimunkákban érdekeltek közös teherviseléséről rendelkezett V. Ferdinánd 1836. évi XXXVI. törvénycikkben. A hazai vízjog történetében mérföldkő az 1885-ben megalkotott vízjogi törvény. Az addig rendezetlen kérdéseket tisztázó törvény megalapozottságát és tartósságát bizonyítja, hogy számos rendelkezése 1964-ig érvényben volt. A II. világháborút követően az 1948. évi 6060. számú kormányrendelet megszüntette a társulatokat és kimondta, hogy az árvíz- és belvízvédelemről az állam gondoskodik. A társulati vagyon minden térítés nélkül az államra szállt. Az államosítás itt sem vált be. Már az 1957. évi 48. számú törvényerejű rendelet lehetőséget adott a vízgazdálkodási társulatok újraszervezésére, igaz a kár-haszon elv helyett a szolidaritás elvén, és ezt az elvet erősítette az 1964. évi IV. törvény. A XX. század második felében a nagyüzemi mezőgazdaság vízgazdálkodási problémáinak megoldására újraszerveződött vízitársulatok a rendszerváltozás után kialakult birtokszerkezet vízgazdálkodási igényeit nehezen tudták kielégíteni. Ezen nem segített a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, amelynek számos hiányossága gátolta a vízitársulatok társadalmi szerepének elfogadottságát és érvényesülését. Ezért égető szükség volt egy új önálló vízitársulati törvényre, amely a 2009. évi CXLIV. számú törvényként 2010. január 2-án lépett hatályba.

Dr. Vámosi Sándor: A belvizek hatása az alföldi régiók fejlesztésére Előadás időtartama: kb. 30 perc MÖE Közgyűlés programja 13.00 MÖE közgyűlés, helyszín: SZIE VKK Körös parti aula

13.00 Megnyitó (határozatképtelenség esetén

13.30 újbóli összehívás) Megnyitó Dr. Horváth Ákos Zoltán, MÖE elnök

13.40 Beszámoló a MÖE 2009. évi tevékenységéről. Közhasznúsági jelentés. Dr. Baksa Csaba társelnök

13.45 Ellenőrző Bizottsági jelentés. Dr. Vajda Balázs Ellenőrző Bizottság elnöke

14.05 A 2010.év feladatai, tervei és költségvetésének elfogadása, Dr. Baksa Csaba társelnök

15.15 Hozzászólások, bejelentések

15.40 Zárszó Dr. Horváth Ákos Zoltán, MÖE elnök MTA Vízgazdálkodási Bizottságának Bizottsági Ülése

13.30 A Bizottsági ülés helyszíne: SZIE VKK Dékáni tanácsterem