MÖE közgyűlés 2010. március 26.

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Öntözési Egyesület 2010.márc.26-i KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: Szarvas, Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kara, Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a tagság A 14 nappal korábban kiküldött meghívó szerint 13 órára összehívott közgyűlés nem volt határozatképes, ezért dr.Horváth Ákos Zoltán elnök a közgyűlést változatlan napirenddel 13ó 30 percre újra összehívta. A létszámtól függetlenül a Közgyűlés így már határozatképes volt, amint az elnök megállapította. Napirend:

1. dr. Horváth Á. Z. elnök megnyitja az ülést, megválasztatja Hegybíró Miklóst jegyzőkönyv vezetőnek, dr. Vajda Balázst és dr. Baksa Csabát hitelesítőknek, amit a jelenlévők egyhangú szavazással jóváhagytak.

2. Az elnök felkéri dr. Baksa Csabát az írásbeli beszámoló ismertetésére a MÖE 2009. évi tevékenységéről. ( Írásban mellékelve).

3. Az elnök felkéri ismét dr. B.Cs.-t, hogy ismertesse a MÖE 2009. évi mérlegét, pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági jelentést. ( Írásban Mellékelve).

4. Az elnök felszólítja a tagságot a hozzászólások, kérdések, kiegészítések megtételére. Nem volt hozzászólás és kiegészítés egyik dokumentumhoz sem.

5. Az elnök szavazásra teszi fel a dokumentumokat egyenként. A jelenlévők a mellékelt dokumentumokban foglaltakat rendre egyhangú szavazattal elfogadták.

6. Az elnök felkérte dr. Vajda Balázs Urat az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy jelentését a beszámolókról és a mérlegről, a 2009. évi tevékenységről tegye meg. (Írásban mellékelve). A jelenlévők meghallgatták a beszámolót, kiegészítést nem tettek. A Közgyűlés résztvevői egyhangúan, szavazással elfogadták a jelentést.

7. Az elnök felkérte dr. Baksa Csabát-t, hogy ismertesse a 2010. évi pénzügyi tervet (mellékelve), majd azt vitára bocsátotta. Kiegészítés nem történt így szavazásra tette fel a dokumentumot, amit a jelenlévők egyhangúan elfogadtak.

8. Az elnök bejelenti, hogy a MÖE gesztor intézménye, a Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, Műszaki Tanszéke, ezért a közhasznúsági jelentést megjelenteti a CORVINUS HIREK-ben és kifüggeszti a gesztor tanszék faliújságjára.

9. Egyebekben felkéri a jelenlévőket közérdekű kérdések, ügyek megbeszélésére. Dr. Baksa Csaba bejelenti, hogy a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kara fogékony arra a javaslatára, mely szerint itt, Szarvason létre kellene hozni a MÖE egyetemi, ifjúsági szakosztályát, ami biztosíthatná a fiatal szakemberek megnyerését a jövőben az öntözési szakiránynak. Ehhez a jelenlegi dékán és rektor helyettes dr. Puskás János Úr támogatását is élvezzük.

Javasolja, hogy a közgyűlés hozzon határozatot a szakosztály megalapításáról szarvasi székhellyel, felelősnek tegye meg Hegybíró Miklós Urat, elnökségi tagot és amennyiben 5-10 hallgatót megnyerünk a szakosztályba tagnak, az első évben ne szedjünk tőlük tagdíjat sem. A javaslatot a jelenlévők helyeselték és az elnök kérésére egyhangúan megszavazták. Több kérdés nem lévén az elnök bezárta a közgyűlést. kmf. ……………….. Jegyzőkönyvvezető Hitelesítő Hitelesítő Elnök ellen jegyzi