Beszámoló 2011

A Magyar Öntözési Egyesület tevékenységének

2011. évi beszámolója

 

Az Egyesület elnöksége tevékenységét az alapszabályban megfogalmazottak szerint végezte.

 

A tárgyévben az elnökség három szabályszerűen összehívott ülést tartott Budapesten.

 

  1. A 2011. évben végzett munka értékelése: Az Elnökség igen jónak ítélte a Víz Világnapján 2011. ápr. 1-én rendezett szakmai konferencia színvonalát és eredményét, amit a SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Karán, Szarvason, Szabadság u. 1-3. alatt tartottunk.
  2. Egyesületünk az Európai Öntözési Egyesülettel csak levélben tartotta a kapcsolatot bár több meghívást is kaptunk rendezvényekre. Ezeket a tagsággal ismertettük, de a távolság, költségek és időhiány miatt tudomásunk szerint azokon senki nem vett részt.
  3. 2011-ben több pályázatot adtunk be. A három pályázat közül sajnos egyiket sem értékelte a bírálóbizottság támogatásra méltónak. Ez terveinket kissé módosította, mert nem tudtunk támogatni korábban elhatározott projekteket. Sem CD, sem könyv kiadására így nem kerülhetett sor az egyesület gondozásában.
  4. Szak- és tankönyv készítés területén dr. Tóth Árpád egyesületi tagunk korábbi szakkönyvének javított változatát az év folyamán kiadta.
  5.  A MÖE honlapjának aktualizálásában komoly lépéseket tettünk, Horváth Péter informatikus segítségével a honlapunkat interaktívvá tettük.
  6. Jelenleg a tagság létszáma 45 fő. 2011-ben egy új személy lépett be egyéni tagként. Továbbra is gondot kell fordítani a tagdíjfizetési fegyelem jobbítására. Nyilvántartásunk szerint a tagságunk által befizetett tagdíj 380 000.-forint volt, ami messze meghaladta várakozásainkat, annak ellenére, hogy évek óta nem fizető, de regisztrált tagjainkat a nyilvántartásból töröltük. Néhány fizetéssel elmaradásban lévő tagunk pótolta a korábbi hiányokat. Köszönjük.
  7. Az egyesület 2011-ben is kiadta a korábban alapított Oroszlány István Díjat, amelyet jelölő bizottsági javaslat alapján első, alapító elnökünknek (Dr. Lelkes János) ítélt oda az Elnökség. Továbbra is szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Corvinus Egyetem kertészeti karával, annak érdekében, hogy a hallgatók előtt ismertté tegyük az egyesület tevékenységét. Örömmel tájékoztatjuk a tagságot, hogy sikerült a jelenlegi tanévben egy automata öntözéstechnikai kurzust indítani az akkreditált oktatás részeként több mint 30 fővel, aminek előadója elnökségi tagunk Hegybíró Miklós. Erről a megelőző konferencián részletesen hallhattak.
  8. A MÖE mérlegbeszámolóját előírásos formában mellékeljük és elfogadásra a közgyűlés elé bocsátjuk. Ugyancsak a beszámolónk mellékletét képezi a 2011. évről szóló közhasznúsági jelentés, amelynek anyagát elfogadásra szintén előterjesztjük.

 

Végezetül az elnökség köszönetet mond minden tevékeny egyesületi tagnak és tisztségviselőnek az előző évben végzett munkájáért, hasznos javaslataiért és segítőkészségéért. Kérjük a teljes tagság további együttműködését, hasznos tanácsait és programjavaslatait, valamint beszámolónk elfogadását.

 

Szarvas, 2012. március  21.