Tisztelt tanulni vágyó Partnerünk!

A Közép-magyarországi ASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium valamint a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE)
250 órás ‑ heti két alkalommal (pénteki és szombati napokon), napi 8 tanórában ‑
Automata öntözőrendszer építő és karbantartó
szakképesítésre felkészítő képzést indít 2022. október 14-től.

Jelentkezési határidő: 2022. október 7.

A képzés helyszíne: KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium,
                                    1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

A képzés Szakmai Programkövetelmény száma: 08124002.

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az öntözés elméleti alapjait, az öntözőrendszerek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és karbantartását.

A szakmai képzés tervezett befejezési ideje: 2023. február 25. A képzés követelményeinek sikeres teljesítéséről a Felnőttképző Tanúsítványt állít ki. A szakképzési törvény előírásai alapján a képzést sikeresen elvégzők akkreditált vizsgaközpont által szervezett képesítő vizsgát tehetnek.

A továbbképzés főbb témakörei:

 • A növény vízszükséglete, meghatározásának módszerei.
 • Az egyenletes és víztakarékos öntözés feltételei és kialakítása.
 • Az öntözés hidraulikai méretezése, szerkezeti anyagok ismertetése.
 • Az öntözés elektromos elemeinek működése, szakszerű szerelésük, karbantartásuk.
 • Az automata öntözés hagyományos és számítógépes tervezése.
 • Az öntözőrendszer építésének gyakorlata.
 • Polietilén (PE) csőhegesztési gyakorlat hevítőelemes-tokos technológiával.

A képzés díja: 350 000 Ft

A részvétel feltételei:

 • középfokú végzettséget igazoló dokumentum (szakmunkás, vagy érettségi bizonyítvány),
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmassági igazolás.

További információért, kérjük keresse Molnár Gabriellát az alábbi elérhetőségeken:

tel: +36-20-362-6063, email: tanfolyam@vmszki.hu.

Várjuk szeretettel az újonnan induló hiánypótló szakmai képzésünkön!

 

Ismertető az automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzésről

 Képzés megnevezése: Automata öntözőrendszer építő és karbantartó

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

KEOR kód: 0812 Kertészet.

 A képzés célkitűzése

A felnőttképzésben résztvevő 250 órás időtartamban elsajátítja az automata öntözőrendszer építő és karbantartó feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. Elméleti óraszám: 120 óra, gyakorlati óraszám: 130 óra.

 Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó szakember kompetenciái

Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó szakember tevékenysége során jellemzően földbe telepített és/vagy föld feletti öntözőrendszert létesít kultúrnövények, gyepfelületek, virágok, cserjék, fák részére. Az automata öntözőrendszer karbantartása során a legfontosabb feladat a téli üzemszünet után a tavaszi újraindítás, illetve az őszi időszakban az öntözőrendszer leállítása, téliesítése. Az öntözőrendszert hozzá tudja igazítani a különböző növényzethez és a változó évszakokhoz. Szakmai tanácsot ad az új öntözési igényekkel kapcsolatban. A tevékenységhez szükséges megfelelő ismeretei vannak a talajokról, növényekről, időjárásról, hidraulikai számításokról, tervezési elvekről és szempontokról, szerelési technológiákról, az egyenáramról és a váltóáramról, a kisfeszültséggel vagy törpefeszültséggel működő berendezésekről. Ismeri a kapcsolódó mérési eljárásokat, mérőeszközöket, amelyek alapján tud hibát keresni. Minden esetben ismeri és betartja az érintésvédelmi és balesetvédelmi szabályokat.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele

 •  középfokú végzettség, érettségi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság
 • (szakmai előképzettség NEM szükséges)

 

Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 •  középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány
 • automata öntözőrendszer építő és karbantartó alkalmassági igazolás
 • jelentkezési lap.

Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek a képzőhely TANÚSÍTVÁNY-t állít ki. A tanúsítvány birtokában az akkreditált vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

 Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés során megszerezhető készségek, képességek 

 • Léptékhelyes és méretarányos rajz készítése az öntözendő területről.
 • Az egyes területek vízfogyasztásának megállapítása.
 • Az öntözőrendszer csőtípusainak, valamint a csőtagok lehetséges összekötési módjainak kiválasztása.
 • Az egyes öntözési zónák öntözési hosszának és gyakoriságának kiszámítása.
 • A szivattyú beépítése a biztonságos üzemeltetéshez szükséges kiegészítőkkel együtt.
 • A szűrők kiválasztása, beépítése és karbantartása a szennyeződés minősége szerint.
 • Hiba feltárása a nem megfelelően működő automata öntözőrendszerben.
 • A munkatevékenységéhez kapcsolódó balesetvédelmi, munka-, egészség- és környezetvédelmi előírások betartása.

 Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája)

A tevékenység során az öntözendő területről méretarányos és léptékhelyes tervrajzot készít, rögzíti a vízforrás adatait. Az öntözőrendszer terv alapján műszaki és gazdaságossági, valamint üzemeltetési szempontok szerint ki tudja választani a kivitelezéshez szükséges anyagokat és technológiákat. Az építés befejezése után részletes magyarázattal át tudja adni az automata öntözőrendszert, meg tudja tanítani az alapvető használatot. Ismeri a kivitelezéshez szükséges alkatrészek fajtáit, tulajdonságait, telepítési lehetőségeit, beállítási módjait, a különböző megoldások előnyeit, hátrányait. Ezek alapján optimális döntést tud hozni a kivitelezés/karbantartás kapcsán. Ismeri és helyesen alkalmazza a berendezéseket, gépeket és szerszámokat, betartja a munka- és balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi előírásokat. Csapatban dolgozik, együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel, és más szakmákban dolgozó kollégákkal.

Képzési díj: Bruttó 350.000.-Ft/fő.

 Képzés időtartama: 2022.október 14 – 2023. február 25.

 Képzés helyszíne

KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium.

1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

Jelentkezés:

Molnár Gabriella

Tel: +36-20-362-6063, email: tanfolyam@vmszki.hu.