A MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET 2021.ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt!

A Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) 2017-ben Öntözési Különdíjat alapított a szakoktatás területén elért kimagasló eredmények díjazására. 2021-ben ismét meghirdetjük a pályázati lehetőséget.

Az Öntözési Különdíj alapításának célja, hogy olyan témák kidolgozására ösztönözze a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatókat, amelyek az öntözés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, az öntözéstechnikával, tervezéssel, az öntözéses gazdálkodással, az öntözés közgazdasági elemzésével, továbbá az integrált vízgazdálkodás feladataival foglalkoznak. Diplomadolgozatukat, szakdolgozatukat vagy Tudományos Diákköri Dolgozatukat (továbbiakban: TDK), valamint PhD disszertációjukat magas színvonalon, tudományosan kellően megalapozva és a társadalom számára hasznosításra alkalmas módon készítsék el.

Díjazásban részesíthető – tágabb értelemben – az öntözésfejlesztéssel, a vízgazdálkodással és a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar közép- és felsőoktatási intézményben készített, magyar, vagy idegen nyelvű dolgozat, diplomamunka, szakdolgozat, vagy TDK dolgozat, minden másoddiploma elnyerésére készített diplomamunka, szakdolgozat.

A pályázatra a 2020. december 15-től 2021. december 14-ig terjedő időszakban elkészített és megvédett diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat nyújtható be, mégpedig az alábbi kategóriákban:

 • középfokú szakképzés ideje alatt készült dolgozat
 • felsőfokú szakképzést (BA) záró dolgozat
 • alapképzés (BSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat
 • mesterképzés (MSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat
 • szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, PhD): dolgozat.

Az Öntözési Különdíjra pályázni a mellékelt Jelentkezési lapon lehet.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a dolgozatot elektronikus [word vagy pdf] formában,
 • a jelentkezési lapot,
 • az oktatási intézmény nyilatkozatát,
 • pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.

  Jelentkezési határidő: 2022. február 20.

A pályaműveket és azok mellékleteit a Magyar Öntözési Egyesület e-mail címére kérjük megküldeni: info@moe.hu, vagy postai úton: 5540 Szarvas, Vasút u. 6. címre.

Az Öntözési Különdíj könyvutalvánnyal és oklevéllel jár, kategóriánként 1-1 díj kerül kiosztásra. Egy-egy kategórián belül a második helyezett is díjazható, ebben az esetben a második helyezett szintén könyvutalványt és oklevelet kap.

A nyertes pályázók – tagdíjfizetési kötelezettség nélkül – egy évre elnyerik a Magyar Öntözési Egyesület tagságát, illetve – amennyiben már az Egyesület tagjai voltak – egy évig tagdíjmentességet élveznek.

Az Egyesület a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a www.moe.hu honlapon, közzéteszi, valamint lehetővé teszi, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői munkájuk rövid összefoglalását az Egyesület honlapján közzétegyék.

Az Öntözési Különdíj átadása a Magyar Öntözési Egyesület éves konferenciáján történik, amely minden év február hónapjában kerül megrendezésre.

Bármilyen további kérdés esetén információt nyújt Bíróné Dr. Oncsik Mária, az egyesület elnökasszonya az info@moe.hu e-mail címen.

A Jelentkezési lap ide kattintva letölthető >>

A Nyilatkozat ide kattintva letölthető >>